Odlewnia ciśnieniowa

Kompetencje w zakresie
-
odlewania ciśnieniowego stopów aluminium
-
obróbki odlewów
-
produkcji form odlewniczych

O nas

Odlewnia ciśnieniowa NORLYS S.A. powstała na początku 2012 , specjalizuje się w produkcji skomplikowanych odlewów ze stopów aluminium odlewanych metodą ciśnieniową oraz obróbką CNC opraw, lamp oświetleniowych , części dla branży motoryzacyjnej i innych.

Posiadamy nowocześnie wyposażoną narzędziownię, gdzie wykonujemy formy ciśnieniowe, okrojniki, oprzyrządowanie obróbcze oraz prowadzimy konserwację i naprawy form ciśnieniowych użytkowanych przez odlewnię ciśnieniową.

Dostawa może obejmować odlewy surowe poprzez wstępnie obrobione, aż po zaawansowaną obróbkę na obrabiarkach CNC.

Nowoczesny park maszynowy pozwala nam kontrolować proces odlewania na każdym etapie co umożliwia uzyskanie odlewów najwyższej jakości i jest gwarancją pełnej satysfakcji klienta. Atutem naszej firmy jest zespół doświadczonych konstruktorów, technologów oraz wykwalifikowanych pracowników na stanowiskach produkcyjnych.

Zobacz katalog

Odlewnia ciśnieniowa

Odlewnia specjalizuje się w produkcji odlewów ciśnieniowych ze stopów aluminium. Posiadamy nowoczesny park maszynowy w skład którego wchodzą:

Obróbka CNC

Proces obróbki skrawaniem - obróbka odbywa się na nowoczesnych obrabiarkach CNC sterowanych w 4 osiach, wyposażonych w hydrauliczny system mocujący, co pozwala obrobić skomplikowane odlewy zarówno co do kształtu jak i wymagań wobec wysokiej jakości obrobionych powierzchni.

Proces mycia obrobionych detali - mycie oraz suszenie próżniowe odbywa się w zautomatyzowanej maszynie myjącej, co pozwala na oczyszczenie detali o skomplikowanych kształtach ze wszystkich zanieczyszczeń tj. olejów, emulsji obróbczych oraz luźnych wiórów.

Narzędziownia

Posiadamy nowocześnie wyposażoną narzędziownie, gdzie wykonujemy formy ciśnieniowe, okrojniki, oprzyrządowanie obróbcze, oraz prowadzimy konserwacje i naprawy form ciśnieniowych używanych przez odlewnie ciśnieniową.

Dysponujemy nowoczesnym parkiem maszynowym.

Laboratorium pomiarowe

Posiadamy nowocześnie wyposażone laboratorium pomiarowe umożliwiające kontrole procesu producyjnego na poszczególnych etapach jak i wyrobów gotowych wyposażone w:

Polityka jakości

Odlewnia ciśnieniowa NORLYS S.A. dostarcza między innymi wysokiej jakości odlewy do produkcji lamp, jednak dzięki wysokiej jakości i dynamicznemu rozwojowi jesteśmy dostawcą do branży automotive.

Wymaga to od nas statystycznego sterowania procesami, oraz korzystania z narzędzi takich jak:

Odlewnia, obróbka CNC oraz narzędziownia posiadają od 2003 roku certyfikat ISO 9001, który potwierdza naszą dbałość o wysoką jakość oferowanych produktów.

Od 2018 roku odlewnia oraz obróbka mechaniczna Norlys posiada certyfikat IATF 16949. Otrzymanie tego certyfikatu potwierdza, że nasze produkty wykonujemy według najwyższych światowych standardów - standardów stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym.

Gallery image

Polityka prywatności

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), NORLYS S.A. reprezentowana przez Prezesa Zarządu Leszka Kordek, wprowadza istotne zmiany w polityce prywatności, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa wszystkich przetwarzanych danych. Działając w imieniu NORLYS S.A., na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: „Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych”), prosimy o wyrażenie przez Państwa zgody na przetwarzanie przez NORLYS S.A. - Państwa danych osobowych w celu zawarcia i realizacji umów sprzedaży na oferowane przez NORLYS S.A. produkty, usługi oraz także w celach marketingowych realizowanych przez NORLYS S.A. / ODLEWNIA CIŚNIENIOWA NORLYS S.A. będąc Administratorem Państwa danych osobowych, informuje:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest NORLYS S.A. z siedzibą w Nowym Sączu 33-300, ul. Zawiszy Czarnego 7, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XII wydział gospodarczy, krajowego rejestru sądowego pod numerem KRS: 0000014122, NIP: 7340019367, Regon 49039980.
 2. NORLYS S.A. przetwarza Państwa dane osobowe do prowadzenia z Państwem wszelkich działań zmierzających do realizacji umów, na jedną lub kilka usług, produktów oferowanych przez NORLYS S.A. do celów statystycznych, archiwalnych, w celu prawidłowego dostarczenia do państwa produktów za pośrednictwem firm kurierskich i spedycyjnych, a także dla ewentualnej windykacji i dochodzenia roszczeń przed Sądami.
 3. NORLYS S.A. przetwarza Państwa dane osobowe przez czas trwania rozmów handlowych, przez czas wykonania umowy czy usługi, a także przez czas, w którym Norlys Sp. z o.o. jest obowiązana do przechowywania dokumentów sprzedaży zgodnie z art. 86 § 1 w zw. z art. 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.. Po upływie wskazanych okresów czasu Państwa dane zostaną przez NORLYS S.A. zanonimizowane i będą przechowywane (przetwarzane) wyłącznie do celów statystycznych.

Spółka będzie przechowywać Państwa dane do celów marketingu własnych produktów i usług (polegających m.in. na wysłaniu informacji o nowych produktach czy usługach oraz promocjach, eventach handlowych i promocyjnych Spółki). Państwa dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego są przetwarzane:

 • zakupu produktów / usług NORLYS S.A.
 • działania marketingowe - do czasu uzyskania sprzeciwu lub żądania usunięcia danych.
 1. NORLYS S.A. przetwarza następujące Państwa dane osobowe: dane do wystawienie faktury tj. NIP, adres siedziby firmy, nazwa firmy, dane do wystawienia paragonu tj: imię i nazwisko, adres zamieszkania; imię i nazwisko osoby lub osób działających Państwa imieniu, numer telefonu i e-mail służbowy, a także dane niezbędne do prawidłowego dostarczenia produktów pod wskazany adres.
 2. Dane będące w posiadaniu NORLYS S.A. gromadzone są od osób, których one dotyczą od Państwa lub od Państwa upoważnionych pracowników, przedstawicieli, a także z publicznych, powszechnie dostępnych stron internetowych i rejestrów.
 3. Polityka cookies- w ramach naszej strony internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Pliki cookies wykorzystujemy w celu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator – Norlys Sp.z o.o.
 • W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 • Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 1. W związku z przetwarzaniem przez NORLYS S.A. Państwa danych mogą Państwo uzyskać informację w jaki sposób i w jakim zakresie przetwarzamy Państwa dane, mają Państwo prawo do wglądu w nie i prawo zażądać sprostowania danych (jeśli zostały błędnie zapisane lub jeśli się zmieniły). Dodatkowo mają Państwo prawo żądać ograniczenia przetwarzania danych, (jeśli chcecie Państwo, aby NORLYS S.A. przetwarzała Państwa dane tylko w ograniczonym zakresie, do czasu rozpatrzenia Państwa sprzeciwu lub wniosku o sprostowanie danych, prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych, cofnięcie zgody na przetwarzanie danych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych dokonanych przez NORLYS S.A. na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku braku zgody na przetwarzanie danych osobowych, dalsze przetwarzanie przez NORLYS S.A. Państwa danych do celów statystycznych nie jest uznawane w myśl art. 89 ust. 1 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych za niezgodne z pierwotnymi celami, a więc prawnie dozwolone. NORLYS S.A. wdroży jednocześnie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony praw osób, których dane dotyczą.
 2. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych prosimy o przesłanie oświadczenia na adres: odlewnia@norlys.pl.
 3. W związku z przetwarzaniem przez NORLYS S.A. Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prezes Zarządu NORLYS S.A.
Leszek Kordek

loading