Odlewnia NORLYS
Strona wykorzystuje pliki cookies, dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Korzystając z serwisu, akceptujesz politykę prywatności.
×

Polityka prywatności


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), Norlys Sp. z o.o. reprezentowana przez Prezesa Zarządu Leszka Kordek, wprowadza istotne zmiany w polityce prywatności, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa wszystkich przetwarzanych danych. Działając w imieniu Norlys Sp. z o.o., na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: „Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych”), prosimy o wyrażenie przez Państwa zgody na przetwarzanie przez Norlys Sp. z o.o. - Państwa danych osobowych w celu zawarcia i realizacji umów sprzedaży na oferowane przez Norlys Sp. z o.o. produkty, usługi oraz także w celach marketingowych realizowanych przez Norlys Sp. z o.o. / ODLEWNIA CIŚNIENIOWA Norlys Sp. z o.o. będąc Administratorem Państwa danych osobowych, informuje:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Norlys Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu 33-300, ul. Zawiszy Czarnego 7, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XII wydział gospodarczy, krajowego rejestru sądowego pod numerem KRS: 0000014122, NIP: 7340019367, Regon 49039980.
 2. Norlys Sp. z o.o. przetwarza Państwa dane osobowe do prowadzenia z Państwem wszelkich działań zmierzających do realizacji umów, na jedną lub kilka usług, produktów oferowanych przez Norlys Sp. z o.o. do celów statystycznych, archiwalnych, w celu prawidłowego dostarczenia do państwa produktów za pośrednictwem firm kurierskich i spedycyjnych, a także dla ewentualnej windykacji i dochodzenia roszczeń przed Sądami.
 3. Norlys Sp. z o.o. przetwarza Państwa dane osobowe przez czas trwania rozmów handlowych, przez czas wykonania umowy czy usługi, a także przez czas, w którym Norlys Sp. z o.o. jest obowiązana do przechowywania dokumentów sprzedaży zgodnie z art. 86 § 1 w zw. z art. 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.. Po upływie wskazanych okresów czasu Państwa dane zostaną przez Norlys Sp. z o.o. zanonimizowane i będą przechowywane (przetwarzane) wyłącznie do celów statystycznych.

Spółka będzie przechowywać Państwa dane do celów marketingu własnych produktów i usług (polegających m.in. na wysłaniu informacji o nowych produktach czy usługach oraz promocjach, eventach handlowych i promocyjnych Spółki). Państwa dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego są przetwarzane:

 • zakupu produktów / usług Norlys Sp. z o.o
 • działania marketingowe - do czasu uzyskania sprzeciwu lub żądania usunięcia danych.

 1. Norlys Sp. z o.o. przetwarza następujące Państwa dane osobowe: dane do wystawienie faktury tj. NIP, adres siedziby firmy, nazwa firmy, dane do wystawienia paragonu tj: imię i nazwisko, adres zamieszkania; imię i nazwisko osoby lub osób działających Państwa imieniu, numer telefonu i e-mail służbowy, a także dane niezbędne do prawidłowego dostarczenia produktów pod wskazany adres.
 2. Dane będące w posiadaniu Norlys Sp. z o.o. gromadzone są od osób, których one dotyczą od Państwa lub od Państwa upoważnionych pracowników, przedstawicieli, a także z publicznych, powszechnie dostępnych stron internetowych i rejestrów.
 3. Polityka cookies- w ramach naszej strony internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Pliki cookies wykorzystujemy w celu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator – Norlys Sp.z o.o.
 • W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 • Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 1. W związku z przetwarzaniem przez Norlys Sp. z o.o. Państwa danych mogą Państwo uzyskać informację w jaki sposób i w jakim zakresie przetwarzamy Państwa dane, mają Państwo prawo do wglądu w nie i prawo zażądać sprostowania danych (jeśli zostały błędnie zapisane lub jeśli się zmieniły). Dodatkowo mają Państwo prawo żądać ograniczenia przetwarzania danych, (jeśli chcecie Państwo, aby Norlys Sp. z o.o. przetwarzała Państwa dane tylko w ograniczonym zakresie, do czasu rozpatrzenia Państwa sprzeciwu lub wniosku o sprostowanie danych, prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych, cofnięcie zgody na przetwarzanie danych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych dokonanych przez Norlys Sp. z o.o. na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku braku zgody na przetwarzanie danych osobowych, dalsze przetwarzanie przez Norlys Sp. z o.o. Państwa danych do celów statystycznych nie jest uznawane w myśl art. 89 ust. 1 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych za niezgodne z pierwotnymi celami, a więc prawnie dozwolone. Norlys Sp. z o.o. wdroży jednocześnie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony praw osób, których dane dotyczą.
 2. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych prosimy o przesłanie oświadczenia na adres: odlewnia@norlys.com.pl.
 3. W związku z przetwarzaniem przez Norlys Sp. z o.o. Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prezes Zarządu Norlys Sp. z o.o.
Leszek Kordek